Gehoorstoornissen

Communiceren en spreken zijn moeilijk als je niet goed hoort. De logopedist kan onder meer ingeschakeld worden bij het gehooronderzoek, de revalidatie na het aanpassen van een hoortoestel, het trainen van het spraakafzien (liplezen) of het begeleiden van de spraak- en taalontwikkeling bij jonge kinderen met een aangeboren of vroegtijdig verworven gehoorstoornis.