Hoe aanmelden

Een eerste afspraak maken

Je kan je als nieuwe patiënt in onze praktijk aanmelden op eigen initiatief of na een verwijzing door de school, het CLB of de huisarts. Om een eerste afspraak vast te leggen contacteer je logopediepraktijk Kathleen Braeken telefonisch op het nummer 0494/60 93 99 of via e-mail op het adres info@kathleenbraeken.be waarbij je kort het mogelijk probleem uitlegt. Wanneer wij therapie aan het geven zijn, zijn we telefonisch niet bereikbaar. Gelieve dan contact op te nemen via e-mail of een voicemailbericht achter te laten. Wij zullen u dan zo spoedig mogelijk contacteren.

Vóór de eerste afspraak ga je vervolgens langs bij een geneesheer-specialist voor een voorschrift voor een logopedisch bilan.

De onderzoeksfase

De duur van de onderzoeksfase hangt af van de complexiteit van de aanwezige problematiek. Na het afronden van het onderzoek worden de resultaten besproken en wordt er verdere uitleg gegeven over het eventueel opstarten van therapie. Op basis van het schriftelijk onderzoeksverslag gaat de geneesheer-specialist een therapievoorschrift opmaken waarop de duurtijd, de frequentie en de startdatum van de therapie vermeld staan.

Aanvraag terugbetaling

Het onderzoeksverslag wordt samen met het therapievoorschrift door de logopedist(e) naar je mutualiteit gestuurd. De adviserende geneesheer zal daar je dossier evalueren en je schriftelijk op de hoogte brengen of een terugbetaling wordt toegestaan.

Start van de therapie of begeleiding

Indien therapie is aangewezen dan leggen we in samenspraak de nodige (eerste) afspraken vast. Bij voorkeur laten we deze doorgaan in onze logopediepraktijk te Oudsbergen. Voor personen die minder mobiel zijn, bestaat de mogelijkheid om de therapie thuis te volgen.