Tarieven logopedische begeleiding

Alle logopedisten werkzaam in Logopediepraktijk Kathleen Braeken zijn geconventioneerd. Vanaf 1 januari 2024 hanteren wij onderstaande tarieven voor de logopedische onderzoeks- en behandelingssessies. Voor deze sessies krijg je van jouw ziekenfonds een vaste tegemoetkoming. Geniet jij van een verhoogde tegemoetkoming bij je ziekenfonds? Dan is voor jou de laatste kolom van toepassing!

Prestatie

Honorarium

Tussenkomst ziekenfonds zonder voorkeursregeling

Tussenkomst ziekenfonds met voorkeursregeling

Aanvangsonderzoek

(per 30 min.)

€ 42,75

€ 35,25

€ 39,75

Evolutieonderzoek

(60 min.)

€ 51,50

€ 40,50

€ 47

Therapiesessie

30 min.

€ 36,14

€ 30,64

€ 34,14

Therapiesessie

60 min.

€ 72,59

€ 61,59

€ 68,09

Ouderbegeleiding individueel 60 min.

€ 72,59

€ 61,59

€ 68,09

Ouderbegeleiding collectief 90 min.

€ 30,98

€ 25,48

€ 28,98


Bij therapie via de aanvullende verzekering is het aantal sessies dat de patiënt terugbetaald krijgt en de tussenkomst afhankelijk van het ziekenfonds. Tijdens het intakegesprek zal u daarover meer informatie ontvangen.

Bijkomende tarieven

Bijkomende tarieven

Tarief

Tussenkomst ziekenfonds

Intakegesprek

€ 30

/

Adviesgesprek

€ 36,14

/

Schoolgesprek

(per 30 min.)

€ 36,14

/

Opmaak attesten

€ 25

/

Niet verwittigd afwezig

€ 36,14

/


Tijdens het intakegesprek wordt dieper ingegaan op de voorgeschiedenis van het kind en wordt de hulpvraag verduidelijkt. Er wordt info gegeven over de werking van de praktijk, het verloop van het onderzoek en de terugbetaling. Voor dit intakegesprek wordt 30 euro aangerekend en dit bedrag dient op het einde van het gesprek betaald te worden.

Na afname van de onderzoeken volgt een adviesgesprek. Tijdens dit gesprek worden de resultaten van het onderzoek toegelicht en worden er verdere afspraken gemaakt in verband met de therapie.

Soms vindt er een overleg plaats op school. Dit overleg wordt per 30 minuten aanwezigheid aangerekend. U zal daarover steeds worden ingelicht!

In sommige gevallen wordt op vraag van de ouders of andere betrokken partijen een verslag opgesteld. Dit kan gaan om bepaalde attesten voor de school of informatie voor andere hulpverleners. Omdat wij deze verslagen met de nodige zorg opstellen, wordt hieraan een kost van €25 verbonden. Het opstellen van dit verslag wordt steeds met de ouders besproken.

Indien een therapiesessie niet kan doorgaan, gelieve dan minstens 24 uur op voorhand te verwittigen. Therapiesessies die te laat of niet afgebeld worden, zullen aangerekend worden zonder tussenkomst van het ziekenfonds.