Tarieven

Alle logopedisten werkzaam in Logopediepraktijk Kathleen Braeken zijn NIET geconventioneerd. Vanaf 1 januari 2023 hanteren wij onderstaande tarieven voor de logopedische onderzoeks- en behandelingssessies. Voor deze sessies krijg je van jouw ziekenfonds een vaste tegemoetkoming. 

Sommige personen hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming. Voor deze personen zijn we verplicht om de vooropgestelde tarieven te hanteren die door het RIZIV werden vastgelegd. Uw logopediste zal u hierover meer informatie bezorgen tijdens het intakegesprek. 


Aanvangsbilan

Per sessie van 30 minuten
Honorarium: € 44
Tegemoetkoming: € 29  

Evolutiebilan

Per sessie van 60 minuten
Honorarium: € 72
Tegemoetkoming: € 40,50


Consultatie 30 min.

Per sessie van 30 minuten
Honorarium: € 36
Tegemoetkoming: € 25,36                Tegemoetkoming sessie op school: € 23,81


Consultatie 60 min.*

Per sessie van 60 minuten
Honorarium: € 72
Tegemoetkoming: € 50,98
* enkel mogelijk vanaf 10 jaar

Meer informatie kan je terugvinden op de website van het RIZIV (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering)