Onze praktijk

Kathleen Braeken studeerde in 2007 af aan de Katholieke Universiteit Leuven als licentiate in de logopedische en audiologische wetenschappen. Haar stages deed ze in een ziekenhuis en in een MPI (Medisch Pedagogisch Instituut) waarbij Kathleen ervaring kon opdoen met zowel kinderen als volwassenen. In 2008 behaalde ze haar master in de Specifieke Lerarenopleiding Gezondheidswetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven. De daaraan gekoppelde stage werd voltooid in een centrum voor basiseducatie in Genk. 

Tussen 2007 en 2010 deed Kathleen in een groepspraktijk in Lanaken extra praktijkervaring op waarna ze in september 2010 startte in haar eigen logopediepraktijk in Meeuwen-Gruitrode. Van 2010 tot 2016 werkte Kathleen nog 2 avonden per week in een groepspraktijk in Genk.

Kathleen volgt regelmatig bijscholingen en workshops om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen binnen de logopedie. 

Zo volgde ze in 2016 de extra opleiding taaldiagnostiek bij meertalige kinderen bij Code, expertisecentrum van Thomas More. Daarnaast behaalde ze in 2018 ook nog een certificaat bij Peter Helderop voor de basiscursus OMFT 'Logopedie en tandheelkunde'. Als gecertifieerd Typ10-trainer leert Kathleen kinderen stapsgewijs typen. 

Zij is lid van de VVL, de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten.
Katrien behaalde in 2013 haar master Vertalen Frans-Spaans aan Lessius Antwerpen. In 2014 rondde ze de Specifieke Lerarenopleiding af aan de Universiteit Antwerpen. Ze heeft drie jaar ervaring opgedaan als leerkracht Frans, Spaans en Nederlands in het secundair onderwijs, en dit binnen verschillende studierichtingen. Het contact met de leerlingen en het ontdekken van hun verschillende leefwerelden waren voor haar uiterst boeiende ervaringen.

Na deze drie leerrijke jaren, besliste Katrien om opnieuw te gaan studeren. In 2021 behaalde ze haar bachelor in de logopedische en audiologische wetenschappen aan de Thomas More Hogeschool in Antwerpen. De bijhorende stages werden voltooid in groepspraktijken en op lagere scholen.

Na haar studies startte Katrien als logopediste bij Kathleen Braeken. Katrien is lid van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten.  

 
 


Anche studeerde in 2017 af aan de Arteveldehogeschool te Gent als logopediste. Tijdens haar opleiding kon ze al ervaring opdoen door stages in het buitengewoon onderwijs, een revalidatiecentrum voor taal en spraak en een zelfstandige praktijk.  Voor haar was het toen al duidelijk dat haar hart bij het werken met kinderen lag.

Van 2017 tot 2023 werkte Anche als zelfstandige logopediste in een multidisciplinaire praktijk te Zonhoven. Hier kon Anche nauw samenwerken met kinesisten, psychologen,… 

Vanaf 2019 werkt Anche ook als ondersteuner. In het ondersteuningsnetwerk streven we naar inclusief onderwijs waar alle leerlingen, ook die met specifieke onderwijsbehoeften, zich binnen reguliere scholen maximaal kunnen ontwikkelen. Samen met het schoolteam trachten we tegemoet te komen aan de onderwijs- en opvoedingsnoden van leerlingen. 

Begin 2023 startte Anche in de logopediepraktijk van Kathleen Braeken.