Wat is logopedie?

Logopedie is een paramedisch beroep in de gezondheidszorg en in het onderwijs. De logopedie houdt zich bezig met de preventie, het onderzoek en de behandeling van stoornissen en beperkingen op het gebied van spraak, taal, stem en gehoor.

Het woord 'logopedie' is samengesteld uit de Griekse woorden 'logos' en 'paidein'. 'Logos' staat voor gesproken woord en 'paidein' voor opvoeden. Logopedie betekent dus 'opvoeden tot het gesproken woord'. Vroeger werd een logopedist daarom ook wel eens een 'spraakleraar' genoemd.

Logopedie heeft inmiddels een hele ontwikkeling doorgemaakt en staat nu eens te meer in voor de hulpverlening bij stoornissen en beperkingen in de communicatie. Communicatie is meer dan praten alleen en omvat vele uitingsvormen, waaronder taal, lezen en schrijven, gebaren, liplezen en ondersteunde communicatiesystemen.