Welke stoornissen behandelt een logopedist?

De problemen die een logopedist behandelt kan men in grote lijnen groeperen in de volgende vakgebieden:

Spraakstoornissen

Articulatiestoornissen, een afwijkend mondgedrag, stotteren en motorische spraakstoornissen of dysartrie vallen in de groep spraakstoornissen. De logopedist gaat aan de hand van diverse oefeningen en hulpmiddelen de spraak trachten te verbeteren. Veelal geeft een vroegtijdige diagnose en behandeling de beste resultaten.

Lees meer
Taalstoornissen

Onder taalstoornissen verstaan we naast de primaire en secundaire taalontwikkelingsstoornissen ook de lees-, schrijf-, en rekenstoornissen. Een taalstoornis kan zich op jonge leeftijd manifesteren waarbij we een vertraagd of afwijkend verloop van de taalvorm, de taalinhoud of het taalgebruik opmerken. Evengoed kan men een taalstoornis ontwikkelen bij bepaalde ouderdomsziekten, dementie of na een neurologisch trauma.

Lees meer
Stemstoornissen

Een foutieve stemtechniek of stemmisbruik zijn functionele oorzaken van een stemstoornis. De logopedist bouwt het foutief stemgedrag af en leert het juiste stemgedrag weer aan. Daarnaast kunnen organische oorzaken zoals een stemplooiverlamming, strottenhoofdkanker of stemplooiknobbels aanleiding geven tot stemstoornissen. De logopedist gaat hier het herstel, al dan niet na een medische ingreep, gunstig kunnen beïnvloeden.

Lees meer
Gehoorstoornissen

Het gehoor heeft een belangrijke rol bij het communiceren. Niet alleen om de tegenpartij te begrijpen maar ook om dingen aan te leren en zichzelf te corrigeren. Zo gaan personen die minder goed horen soms heel luid, of net heel stil spreken waarbij men klanken gedeeltelijk gaat weglaten of 'binnensmonds' gaat praten omdat men zichzelf niet hoort en gaat corrigeren. De logopedist wordt hierbij vaak ingeschakeld...

Lees meer